Chefsekonom: ”Vi går snabbt mot recession”

Att corona kommer att påverka världsekonomin blir alltmer uppenbart. Vad som händer och vad som kommer att göras kommenteras i EFN Marknad av Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

De viktiga parametrarna som påverkar hur allvarlig en kris som corona blir för ekonomin är enligt Christina Nyman tre: tid, geografisk spridning och åtgärder.

Det som oroar mest just nu är den accelererande spridningen utanför Kina och att man i västvärlden troligen inte har möjligheter att sätta in samma typ av kraftfulla åtgärder som i Kina.

Att coronakrisen kommer att leda till en recession känns nu alltmer troligt enligt Christina Nyman, även om vi inte är där ännu.

Christina Nyman kritiserar även den svenska Riksbanken för att vara passiv i sitt agerande och lyfter fram Bank of England som en centralbank som agerat bra.

Programledare: Ara Mustafa