Ekonomikanalen

Bra läge att hitta morgondagens stjärnor

EFN Marknad fokuserar i detta avsnitt på alternativa investeringar, Private Equity, Venture Capital och riskkapital.

Gäster i programmet är Evelina Anttila, vd för riskkapitalbolaget Wellstreet och Jesper Roslund, ansvarig för alternativa investeringar på banken Evli.

Att stigande räntor är en utmaning för mindre bolag är ett faktum. Det har även påverkat riskkapitalsektorn genom att antalet affärer har minskat. Både Anttila och Roslund ser dock att en vändning kan vara på gång nu när värderingarna på bolagen har sjunkit.

“”Man kan faktiskt på riktigt börja titta på rimliga värderingar”, säger Evelina Anttila.

”Jag tror att det kommer att skapas mycket tillfällen för de som har likvida medel”, säger Jesper Roslund.

Evelina Anttila lyfter även fram att det är under lågkonjunkturer många framtida storstjärnor, som till exempel Spotify, skapas.

I programmet diskuteras även hur man som investerare kan hitta guldkornen inom AI.

Jesper Roslund lyfter även fram vikten av alternativa investeringar som komplement till aktier och räntebärande placeringar.

Programledare: Michaela Berglund