Ekonomikanalen

Därför noterar Bure en SPAC

Investmentbolaget Bure blir först i Sverige med att notera ett SPAC-bolag. Bolagets vd Henrik Blomquist förklarar hur de tänker kring börsnoteringen av ACQ som bolaget heter.

SPAC, som står för Special Purpose Acquisition Company, har varit en het trend i USA en tid. Det hela handlar om att ett börsnoterat företag som är skapat med ett enda syfte, att köpa upp ett onoterat bolag och ta det till börsen.

”Det är en påse pengar och det är viktigt att poängtera att 90 procent av pengarna sätts på ett spärrat konto som inte vi eller ACQ kommer åt”, säger Henrik Blomquist.

Bure investerar 700 miljoner i ACQ mot en ägarandel på 20 procent. På sikt är tanken att Bure ska bli huvudägare i det nya bolaget.

Detta är ett sätt för Bure att kunna köpa ett större bolag än vad man annars skulle kunna göra berättar Henrik Blomquist: ”ACQ kommer att titta mellan tre och sju miljarder, Bure ligger mellan en halv och en och en halv miljard”.

Programledare: Albin Kjellberg

Så här går processen till

25 mars ska ACQ börja handlas. Bure har sedan 36 månader på sig att hitta bolaget de ska köpa. Hittar de inget under den tidsperioden går alla pengar tillbaka till investerarna.

Om och när ACQ hittat ett bolag de vill köpa vänder sig ledningen till styrelsen som kallar till en stämma där aktieägarna avgör om köpet ska bli av. Sedan ska även Nasdaq granska bolaget som ska köpas. Därefter inled en ny noteringsprocess.

Om ACQ inte hittar ett bolag att förvärva inom 36 månader går alla pengar tillbaka till investerarna.