Därför har värderingen på småbolag dragit iväg

Varför går småbolag sämre än stora bolag på börsen för tillfället? Det tar vi upp i detta avsnitt av EFN Marknad. Dessutom analyseras teknikhandelsbolaget Addtech och optikerkedjan Synsam.

Gäster i programmet är Catrin Jansson, förvaltare på C Worldwide, och Håkan Lundstedt, vd för Synsam Group.

Att stora bolag gått bättre än små beror enligt Catrin Jansson till stor del på riskaptiten och ränteläget.

Samtidigt har värderingen av de små bolagen, mätt med P/E-talet, dragit iväg. Detta är inget konstigt menar Jansson, då småbolag som grupp normalt ska värderas högre.

Addtech tillhör årets stora börsvinnare mycket tack vare att både organisk tillväxt och vinst har överträffat förväntningarna. Catrin Jansson lyfter ett litet varningens finger på kort sikt då jämförelsetalen blir tuffare nu framåt hösten. På längre sikt gillar hon dock bolaget som rider på strukturella trender som energi och elektrifiering.

Synsam har haft en relativt tung resa på börsen. En anledning bakom detta enligt Jansson är att bolaget dras med i den allmänna oron när det gäller detaljhandelsbolag när konjunkturen viker. Det som kan tala för bolaget menar hon är deras abonnemangsmodell som verkar fungera bra.

Håkan Lundstedt betonar att det Synsam håller på med är medicinskt betingat och att bolaget därmed inte borde jämföras med detaljhandelsbolag.

”Vi tycker inte att vi är ett retailbolag”, säger Håkan Lundstedt.

Han berättar även att den expansion som Synsam nu befinner sig i innebär att de etablerar butiker i mindre städer där de inte har funnits förut. En förutsättning för att kunna göra detta är att det nu finns tekniska lösningar som innebär att en optiker inte fysiskt behöver befinna sig på plats för att göra en synundersökning.

Programledare: Christian Ploog