Mårder: Jämställdhet handlar om anständighet

Varken bolagsledningar eller styrelser för börsbolag världen över är jämställda. Sverige är inget undantag. Är detta ett problem och hur ska man i så fall angripa det. Det diskuteras i EFN Marknad.

Gäster i programmet är Günther Mårder vd för organisationen Företagarna och Turid Solvang, grundare och vd för organisationen Future Boards. Future Boards är engagerad i bolagsstyrning världen över.

Turid Solvang berättar bland annat att Storbritannien och Singapore är två länder som sticker ut positivt när det gäller jämställdhet i näringslivet. Norge sticker ut genom att de arbetat aktivt med kvotering.

Är då jämställda företag mer lönsamma? På aggregerad nivå är dem det säger Turid Solvang. Günther Mårder menar att detta inte är ett argument man kan fokusera på.

”Sök aldrig argumenten ur de ekonomiska talen. Det kommer marknaden själv att lösa. Det här handlar om en anständighetsfråga”, säger han.

Programmet leds av Michaela Berglund, programledare på EFN och vd för Feminvest, ett nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare.