Chefsekonom: Här borde regeringen satsa mer

För att svensk ekonomi ska klara sig lindrigt undan i det rådande ekonomiska läget krävs att regeringen lyckas med något av ett reptrick, skriver Handelsbanken i en konjunkturrapport. Bankens chefsekonom Christina Nyman förklarar i EFN Marknad vad detta innebär.

Reptricket innebär att regeringen måste lyckas stötta hushåll och välfärd samtidigt som de inte driver på kostnadsökningar.

”Det som är viktigast nu tror jag när det gäller att lyckas med reptricket är att vi får ned inflationen”, säger Christina Nyman, och betonar att ansvaret för detta i första hand ligger på Riksbanken.

Huruvida den budget med ofinansierade satsningar på 39 miljarder kronor som regeringen precis presenterat lyckas leverera ett reptrick är ännu så länge oklart. Christina Nyman hade dock gärna sett lite mer offensiva satsningar när det gäller att stötta kommuner och regioner i budgeten.

”Jag tycker att det finns möjlighet att göra mer, givet att vi har ett stort behov av åtgärder som behöver göras, inte minst inom skola och utbildningsväsende”, säger Christina Nyman.

När det gäller hushållens ekonomi finns det mitt i allt mörker positiva signaler. Inflationen är på väg nedåt, räntorna börjar närma sig toppen och det stora fallet för den reala disponibla inkomsten har vi bakom oss. Många hushåll har dessutom under den hårda perioden som vi genomlider hållit upp sitt sparande vilket gör att de har buffertar. Det är i stället konsumtionen som har sjunkit tillbaka.

Programledare: Michaela Berglund