Ekonomikanalen

”Marknaden är duktig på att diskontera”

Börserna faller efter att Ryssland inlett en invasion av Ukraina. Att det ska leda kraftiga ihållande nedgångar är dock långt ifrån säkert menar Mattias Sundling, aktiestrateg på Handelsbanken.

”Marknaden är duktig på att diskontera”, säger Mattias Sundling.

Dessutom är Rysslands roll i världsekonomin begränsad sedan flera år tillbaka. Förutom när det gäller energimarknaderna, så här finns det orosmoln.

Att detta skulle få den amerikanska centralbanken, Fed, att dra tillbaka sina planer på att höja styrräntan räknar inte Sundling med. Det går helt enkelt inte att blunda för inflationen. Däremot kan det bli färre höjningar än vad som är planerat. Det hela handlar om en balansgång.

Risken för att detta ska leda till recession ser Sundling som låg även om det inte går att utesluta.

Mattias Sundlings avslutande råd är:

”Jag kommer inte säga åt folk att man ska dra ned sin aktieexponering eller toksälja aktier nu.”

Programledare: Petra Bergman