Ekonomikanalen

Indikatorn som alltid förutspår recession

Sedan i höstas är börsen upp runt 25 procent. Trots det ser mycket i världen fortfarande osäkert ut.

I dagens EFN Marknad diskuteras om börsuppgången är hållbar samt hur man bör positionera sig framåt.

Enligt Christian Granquist, förvaltare av globalfonden Lancelot Camelot, sker just nu olika saker med den så kallade likviditeten, alltså mängden pengar som finns i världen.

Medan centralbanker i Europa och USA håller på att strama åt sin penningpolitik, håller deras kollegor i Kina och Japan på att öka penningmängden.

"Den åtstramning som vi hade förra året, och som var en del av varför aktiemarknaderna gick ner och räntorna gick upp, har avstannat, och har snarare varit på väg upp, vilket också har varit en del i varför börsen har varit lite piggare", säger Christian Granquist i EFN Marknad.

I programmet diskuteras också den så kallade avkastningskurvan, eller yieldkurvan, som indikerar ränteskillnaden mellan kortare och längre obligationsräntor.

"Det här har varit en indikator som varit bäst på att förutspå recessioner", säger Christian Granquist.

Den nuvarande kurvan signalerar tydlig recessionsrisk – faktiskt värre än man sett på 20 år.

Programledare: Albin Kjellberg