Ekonomikanalen

Stort behov av olja i många år till

Det höga oljepriset, amerikansk skifferolja och omställningen till alternativa drivmedel. Det kommenterar Filippa Gerstädt, förvaltare på Nordea i EFN Råvaror.

Filippa Gerstädt menar att oljepriset kommer att fortsätta uppåt och det kommer stå högre om två år än vad det gör i dag.

De amerikanska skifferoljeproducenterna kan komma att möta något tuffare tider menar Gerstädt, då det blir svårare att hitta riktigt bra borrhål.

Slutligen menar Filippa Gerstädt att det kommer att finnas stort behov av olja i många år framöver. Elbilsrevolutionen kommer inte bli så dramatisk för oljan som många tror.

Personer

Filippa Gerstadt