Ekonomikanalen

Ekonomipriset till Ben Bernanke

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2022 tilldelas Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig.

De får priset för sin forskning om banker och finanskriser.

  • Ben Bernanke är mest känd för att han var chef för Federal reserve 2006 - 2014. Bernanke är professor vid The Brookings Institution i Washington DC
  • Douglas Diamond är professor vid University of Chicago.
  • Philip Dybvig är professor Washington University i St. Louis.

I motiveringen framhålls att: “pristagarnas insikter ger oss bättre möjligheter att i framtiden undvika såväl allvarliga kriser som kostsamma räddningsaktioner”

Prissumman ligger på 10 miljoner kronor och delas lika mellan pristagarna