Elva enkla tips för att minska på din vattenkonsumtion

I Sverige använder vi igenom snitt 140 liter vatten per person och dygn. Det blir över 500 miljarder liter vatten på ett år.

Samtidigt är vattenbrist ett växande problem globalt och tillgång till vatten för alla är ett at FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Om du vill minska din vattenkonsumtion följer i denna video några enkla tips.

23-27 augusti 2021 pågår World Water Week. Temaveckan som fokuserar på globala vattenfrågor är en tradition som pågått sedan 1991. Det hela organiseras av Stockholm International Water Institute.