Till startsidanTill startsidan

”Embryo till återhämtning”

Konjunkturen i Sydsverige håller så sakta på att återhämta sig efter att den ramlat ned i källaren när corona slog till. Det menar Stephan Müchler, vd för Sydsvenska Handelskammaren.

Skåne ligger nära Danmark och är beroende även av utvecklingen där. BNP-prognoserna för Danmark tyder inte på något större fall där än i Sverige, trots att Danmark varit betydligt mer nedstängt. Men detta är inget som det går att dra några speciella slutsatser av menar Stephan Müchler.

Vad resultatet av de statliga stödpaketen blir i slutändan ska bli väldigt intressant att se enligt Handelskammarens vd.

Redaktör: Jonas Harrysson