Enorm utmaning när Europas kol fasas ut

Europa står inför en enorm energi- och industriomställning när kolet fasas ut. I dag kommer en fjärdedel av all elektricitet som produceras i Europa från kol, något som måste ändras om vi ska uppnå klimatmålen.

”Det är en stor utmaning”, säger Mark Speich, statssekreterare i Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

Omställningen drabbar främst de regioner som är beroende av kolindustrin.

På en klimatkonferens i Bryssel diskuterade Polens finansminister Jerzy Kwieciński frågan där han sa att det inte bara var en del av polsk ekonomi utan också säkerhet.

Reiner Haseloff, ministerpresident i tyska Sachsen-Anhalt, uppger att populistiska grupper gör nytta av att sätta sig mot kolutfasningen. Det är något som skapar politiska slitningar och problem.

Redaktör: Jonas Harrysson.