Essity satsar på fortsatta prishöjningar

Stigande priser på råvaror har tvingats Essity till prishöjningar och kostnadsbesparingar. Trots att höjningen av råvarukostnaderna nu klingat av räknar Essitys vd Magnus Groth med att de kan fortsätta att höja priserna.

”Det är vår ambition att fortsätta höja priserna”, säger Magnus Groth.

Essity har en ambition att växa på tillväxtmarknader. Men detta till trots så satsar de ännu inte på Afrika. Marknaden är för liten menar Magnus Groth och framhåller att Asien och Latinamerika är viktigare.