”ETF:er ska ses i ljuset av utvecklingen”

Den första ETF:en kom 1993 och sedan dess har omsättningen för de börshandlade fonderna fördubblats varje femårsperiod. Ursprungligen förknippades ETF:er med passiva investeringar, men nu utvecklas marknaden.

ETF-chefen Bryon Lake från J.P. Morgan diskuterar ETF:ens framtid och risker tillsammans med Gabriel Mellqvist.