EU:s fattigaste trio vill ha euro

EU:s tre fattigaste medlemsstater vill alla ansluta sig till eurosamarbetet. Det rör sig om Rumänien, Bulgarien och Kroatien. Men hur deras ansökningar kommer att bemötas är fortfarande oklart.