Experterna som ska ta fram omstartsplanen för Sverige

Stockholms Handelskammare har startat en omstartskommission som ska diskutera om hur Sverige ska kunna komma igen efter coronapandemin på ett klokt och långsiktigt sätt.

Klas Eklund är ordförande för Omstartskommissionen som består av elva experter.

”Det är viktigt att orka att lyfta blicken och tänka framåt”, säger Klas Eklund.

En ledamot i kommissionen är före detta riksbankschef Lars Heikensten.

”Det som nu händer innebär också möjligheter”, säger han.