EFN 10 årEFN 10 år

"Famous last words"

Värderingarna är för höga i hälsovårdssektorn. Men en dansk ska man lägga i påskkorgen.