Fastighetsbolagen kan växa ytterligare

Är stigande ränta ett stort hot mot fastighetsbolagen? Det diskuterades i dagens Börslunch. Slutsatsen? Fastighetsaktier är intressant.