Förvaltare: Kriser ger naturliga jaktmarker

Filip Weintraub förvaltar globalfonden Skagen Focus. I denna intervju berättar han om hur han tänker när letar investeringscase och hur han ser på risk.

”Det är oftast efter en kris vi börjar titta på olika bolag”, säger Filip Weintraub.

När det gäller 2017 ser Weintraub bland annat Italien som ett intressant investeringsland och pappersmassa som en intressant bransch.

Men viktigast av allt är priset: ”Det ska vara undervärderat med 50 procent på två års sikt”, säger han.