Flyktingströmmar påverkar Securitas mer än terrorattacker

VD-INTERVJU Securitas vd Alf Göransson intervjuas av Petra Bergman om företagets och säkerhetsbranschens verksamhet och framtid.

Intervjun gjordes på The Swedish American Chambers of Commerce’s vd-forum i Washington.