Flytträtten för försäkringar förstärks

1 juli 2022 förstärks flytträtten för fond- och depåförsäkringar. Nu kan även försäkringar tecknade innan 1 juli 2007 flyttas eller återköpas.

Om du tillhör dem som har många försäkringar på olika försäkringsbolag kan det vara en bra idé att nu se över om det är lämpligt att flytta det till ett bolag för att få bättre överblick.

Men innan du påbörjar en flytt finns det en del saker du bör tänka på. Om din nuvarande försäkring till exempel har efterlevandeskydd, återbetalningsskydd för familjen eller garanterade utbetalningsbelopp bör du kontrollera att detta inte försvinner vid en flytt.

En flytt av en försäkring får max kosta 600 kronor.

Förändringarna berör främst de som har en privat pensionsförsäkring eller en individuell tjänstepensionsförsäkring.