Ekonomikanalen

Fonderna som ansvarar för din pension

De sex AP-fonderna är myndigheter som investerar svenskarnas pengar till pensionen. AP1, AP2, AP3 och AP4 är ungefär lika stora och förvaltar pengar inom den allmänna pensionen. Det gör även AP6, men den är betydligt mindre. AP7 förvaltar pengar inom premiepensionen och där kan du påverka var kapitalet ska investeras.

Med tiden har investeringarna blivit allt mer strategiska, berättar Andra AP-fondens vd Eva Halvarsson.

Men vad placerar AP-fonderna pengarna och vad hände egentligen med den femte AP-fonden?

Redaktör: Albin Kjellberg.