Fondsparare blickar österut

Svenska fondsparare fortsatte att satsa hårt på aktiefonder under september, på bekostnad av räntefonder och hedgefonder. Det visar statistik från Fondbolagens förening.

Mest lockade Sverigefonder, där det nettosparades 2,8 miljarder kronor under månaden.

Men även Rysslandsfonder tilldrog sig ett stort intresse, med ett inflöde på 0,7 miljarder kronor. Något som Kaj Kärki, placeringsexpert på Handelsbanken, tror beror på att Rysslandsfonder har gått bra under året i spåret av stigande råvarupriser och en något stabilare rysk ekonomi.

”Lite positivare tongångar i Ryssland kring ekonomin. Sen finns det ju mycket annan oro”, säger Kaj Kärki.