"För höga värderingar på cannabisaktier"

Cannabis legaliseras i Kanada och en helt ny marknad öppnas upp. Förväntningarna är höga, och det är en stor efterfrågan på aktierna. Samtidigt skapas nya finansiella möjligheter för bolagen i och med den nya lagstiftningen.

Johan Anderberg, ekonomijournalist och författare till boken Cannabusiness, pratar om den växande branschens framtid och etik.