För- och nackdelar med defensiva aktier

När lågkonjunkturen kommer går de flesta aktier dåligt. Men det finns bolag som brukar klara krisen bättre.

Det handlar om defensiva aktier, det vill säga bolag verksamma inom branscher som inte är så konjunkturkänsliga. Det kan till exempel röra sig om branscherna livsmedel, läkemedel och telekommunikationer.