Stora förändringar förväntas för flyget

Pandemin har drabbat många branscher och sektorer hårt. Men en av de hårdast utsatta är flygbranschen där antal passagerare störtdykt i spåren av stängda gränser och social distansering.

Jean-Marie Skoglund, flygmarknadsanalytiker på Transportstyrelsen, berättar att det är en unik situation.

”Jag tror inte vi har haft någon liknande situation om man går tillbaka från 70-talet och framåt”, säger han och uppger att det gör det svårt att jämföra nuläget och dra slutsatser från andra kristider för flyget.

Jean-Marie Skoglund tror att branschen framöver kommer att vara väldigt osäker och att det förmodligen kommer att finnas flygbolag som inte klarar sig igenom. Dock anser han det intressant att staterna i allt större utsträckning går in som ägare i flygbolagen och garanterar dem lån.

”Det har nog att göra med att flyget har ett symboliskt värde för staterna. Man inser också behovet av tillgängligheten och av att stärka den.”

Redaktör: Jonas Harrysson