Företagsobligationer fortsatt populära

Värdet på emitterade företagsobligationer överstiger förväntningarna och går vi går mot ett rekordår. I augusti hade obligationer för 110 miljarder kronor emitterats, mot förväntade 130 miljarder för helåret 2018. Kreditanalytikerna Gabriel Bergin och Louis Landeman från Danske Bank kommenterar.