Ekonomikanalen

För första gången på tio år sänks räntan

Som väntat sänkte den amerikanska centralbanken räntan med 0,25 procentenheter. Den nya räntan blir 2,0 – 2,25 %

Detta var den första räntesänkningen sedan 2008. Sänkningen var väntad eftersom tillväxten i USA börjat bromsa in, inflationen sjunkit tillbaka och inköpschefsindex börjat peka nedåt.