Till startsidanTill startsidan

Fullmakten som säkrar för framtiden

En framtidsfullmakt ger utvalda närstående möjlighet att fatta beslut åt den som inte längre är förmögen att göra det själv. Den måste upprättas i förväg och på rätt sätt för att vara giltig.