Ekonomikanalen

Fullmakten som säkrar för framtiden

En framtidsfullmakt ger utvalda närstående möjlighet att fatta beslut åt den som inte längre är förmögen att göra det själv. Den måste upprättas i förväg och på rätt sätt för att vara giltig.