Från symaskiner till AI för Husqvarna

Den fjärde industriella revolutionen påverkar många företag, även Husqvarna. Under de senaste 325 åren har företaget gått från vapen, symaskiner och motorcyklar till AI.

På mässan Mobile World Congress i Barcelona förklarar Anders Johansson, CTO på Husqvarna, hur man anpassar sig till den nya tekniken.