Ekonomikanalen

Gröna obligationer: Investering både på kort och lång sikt

Intresset för gröna obligationer växer explosionsartat på många marknader, inte minst i Sverige. ”Och det är institutionella investerare som driver utvecklingen just nu. De har blivit medvetna om den långsiktiga risken som klimatförändringarna har på deras kapital”, säger Sean Kidney som är chef för Climate Bonds Initiative och pekar på att 60 procent av världens institutioner idag säger sig vara orolig för hur klimatförändringarna påverkar värdet på deras tillgångar.

Han menar att styrkan med gröna obligationer är att det låter investerare vara både långsiktiga och kortsiktiga på samma gång. En annan styrka är att de är enkla att förstå för företag, institutioner och även vanliga människor.

”Men framför allt så knyter det ihop regeringars och staters ambitioner att förhindra en klimatkatastrof med kapitalet. Det är ju så finansmarknaderna ska fungera.”

Personer

Sean Kidney