EFN 10 årEFN 10 år

Jan Häggström om räntesänkningen

Riksbanken sänker styrräntan oväntat mycket med 0,15 procentenheter till –0,50 procent. Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström kommenterar.