Ekonomikanalen

Hållbarhet är viktigare för kvinnor

Viljan att spara hållbart är vanligare hos kvinnor än hos män. Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening, menar att skepsisen till hållbara alternativ ligger i rädsla för minskad avkastning.

”Undersökningar vi har gjort visar att män är lite mer skeptiska till hållbart sparande och det finns missförstånd kring avkastningsfrågorna”, säger han.

Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalysen på Swedbank Robur, tycker att vi behöver ändra på synen på hållbarhet.

”Vi ska inte bara välja bort utan framför allt välja in”, säger hon.