EFN 10 årEFN 10 år

Handelsbankens presskonferens

Handelsbankens rörelseresultat blev 5 347 miljoner kronor för det första kvartalet. Vilket var klart över förväntan.