”Handelsstudenterna förtjänar någonting bättre”

På Handelshögskolan i Stockholm utbildas stora delar av den svenska makteliten. Professor Mikael Holmqvist har skrivit en bok där han levererar stark kritik mot skolan.

Holmqvist kritiserar bland annat snedrekryteringen som innebär att få studenter från studieovana hem kommer in på Handelshögskolan. Detta menar han delvis beror på att det privatägda universitetet har friare antagningsregler än statliga universitet och högskolor.

Det privata ägandet leder även, enligt Holmqvist, till att skolans opartiskhet när det gäller till exempel tillsättandet av professorer kan ifrågasättas.

Slutligen ifrågasätter Holmqvist den stora dominans som ämnet företagsekonomi har fått. Men detta är inte ett problem som är specifikt för Handelshögskolan i Stockholm. Det är ett problem i universitets- och högskolevärlden i hela Sverige.

Mikael Holmqvist, som är professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, intervjuas av Katrine Marçal.