EFN 10 årEFN 10 år

Här är nästa Meda

Amerikanska Mylan har lagt ett uppköpsbud värt närmare 85 miljarder kronor på Meda. Vilket bolag blir nästa uppköpskandidat inom medicintekniksektorn? Båda gästerna i dagens Börslunch pekade ut samma bolag.