EFN 10 årEFN 10 år

"Har mycket kvar att bevisa"

I dagens Börslunch snackades det Oasmia och Episurf.