Fortsatt stabil trend på bomarknaden

De svenska bostadspriserna fortsätter nedåt i november, både för bostadsrätter och för villor. Justerat för säsongseffekter beräknas dock prisutvecklingen till en uppgång på 0,7 procent. Det visar de färska Hox-siffrorna från Valueguard.

Helena Bornevall, makroekonom på Handelsbanken kommenterar statistiken.