Ny portföljstrategi när börsen gungar

Helena Trygg, omvärldsanalytiker på Handelsbanken, berättar om bankens nya portföljstrategi när coronakrisen rullar vidare.

”Vi har successivt minskat riskerna i våra allokeringfonder och minskat aktieandelen vid tre olika tillfällen under de senaste veckorna”, säger hon och berättar att det gett utrymme för större investeringar i svenska räntefonder.

Förutom undervikt i aktier så har exponeringen mot Sverige, Europa och USA minskat. Helena Trygg uppger att den finansiella instabiliteten som sker världen runt inte är förvånande.

”Generellt kan man säga att det inte är ett irrationellt beteende av finansmarknaderna att agera som de gör just nu utan det är ju faktiskt en total omställning i både prognoser och förväntningar.”

När vändningen kommer uppger Helena Trygg är svårt att gissa. Fortfarande är flera branscher i gungning där varsel och konkurser hotar trots ekonomiska stimulanser.

”Osäkerheten på finansmarknaden kommer att bestå länge eftersom vi inte riktigt vet vad det är vi ska vänta oss.”

Programledare: Matilda Karlsson.