EFN 10 årEFN 10 år

Hittepåjobb eller mirakelkur?

I dag finns det tolv olika former av subventionerade anställningar, där staten är med och betalar lönen, i Sverige. Kritiker kallar dessa för ”hittepåjobb” medan försvararna ser jobbformerna som nödvändiga för att de som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få jobb.

Regeringen genomför nu en ny utredning om möjligheten att kondensera åtgärderna till färre program.

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, och Siri Steijer från tankesmedjan Timbro diskuterar subventionerade anställningar med Pontus Herin.