Ekonomikanalen

Höghöjdseffekten dubblar utsläpp

På högre höjd ökar effekten av koldioxidutsläppen i atmosfären. Det gör att flygplanens klimatpåverkan därför kan öka eller minska beroende på vilken höjd de flyger på.

Mats Björsell, klimathandläggare på Naturvårdsverket, varnar för att höghöjdseffekten inte alltid tas med i beräkningarna när flygets klimatpåverkan diskuteras. Det kan ge problem längre fram när flygandet väntas öka.