”Högkonjunkturen har helt klart mattats av”

Den svenska skogsindustrin exporterar årligen till ett värde av 132 miljarder kronor. Industrin sysselsätter 70 000 personer i Sverige.

Efter ett bra 2018 är läget i branschen nu avvaktande berättar John Andersson Gull, fältköpschef på Karl Hedin AB. Det finns en oro för att priserna och efterfrågan ska vika.

Intervjun handlar även om hur sommarens skogsbränder och vinterns stormar påverkar skogsägare och virkespriser och hur förpackningar blir allt viktigare än tidningspapper.

Varför Kina, japan och Egypten är viktiga för den svenska skogsindustrin förklaras också.

Programledare: Cecilia Adolfsson