Högre elpris efter varm vår

Under de första månaderna av 2018 har elpriset stigit markant. Christian Holtz, energimarknadskonsult Sweco, menar att det troligen kommer att fortsätta uppåt efter den varma våren.

En av anledningarna är att vattenmagasinen inte fylls på utan den nederbörd som kommer stannar i marken.

Det högre elpriset kombinerat med högre elnätskostnader och högre elskatt kan betyda tusenlappar i ökad energikostnad för en genomsnittlig villaägare.