”Varken åtstramande eller expansiv”

Regeringens budgetproposition får varken åtstramande eller expansiv effekt på ekonomin. Det menar Handelsbankens makroekonom Anders Bergvall. som också tror att vårändringsbudgeten nästa år kan komma att bli större än normalt.

”Vi tror att arbetslösheten kommer att vara lite högre än regeringens prognos och tillväxten lite lägre. Generellt en lite svagare konjunkturbild nästa år”, säger han.

Innehållet i budgeten var i linje med förväntningarna med lägre skatter och satsningar på bland annat miljö och välfärd.

Reporter: Petra Bergman