Ekonomikanalen

Hur fungerar den nya rekonstruktionslagen?

Vi gästades i studion av Louise Sjödahl, konkursförvaltare vid Ackordscentralen och expert i rekonstruktionsutredningen, för att diskutera den nya rekonstruktionslagen som trädde i kraft i augusti 2022.

Antal konkurser i Sverige ligger på en rekordnivå i början av året, det högsta på 20 år.

Louise Sjödahl kommenterar att det finns flera skäl till att konkurserna ligger på en rekordnivå. Dels är det på grund av att en bolagsbildare med många hundra lagerbolag försattes i konkurs vilket drar upp siffrorna något, men att bolag generellt har det svårt i många branscher med hög inflation, hög ränta, och vår geopolitiska omvärld- bland annat.

Hon förklarar att den nya rekonstruktionslagen är ganska lik i hur det var tidigare, att man på ett snabbt och effektivt sätt kan komma ur olönsamma avtal vilket är väldigt viktigt under rekonstruktion.

Den stora skillnaden är att tidigare kunde man bara erbjuda en uppgörelse till de oprioriterade, ett så kallat ackord. Det var tvunget att nå en viss lägsta gräns under det om det inte fanns särskilda skäl. Man var även tvungen att betala det på ett år, och det var bara en grupp som det riktades mot.

”Numera är det inte ett ackord som ska fastställas utan en hel rekonstruktionsplan, och därmed kan man föreslå åtgärder som är mycket mer ingripande och som når mer parter.”

Syftet med den nya rekonstruktionslagen är att underlätta för rekonstruktion istället för konkurser.

Programledare: Kajsa Söderberg