Ekonomikanalen

IMF spår starkare tillväxt

I IMF:s årliga rapport World Economic Outlook står att läsa att världsekonomin beräknas öka 3,9 procent under 2018. Den starka utvecklingen i bland annat euroområdet, Kina och USA ligger bakom prognosen.

”De länderna ökade alla över förväntan förra året”, säger Maurice Obstfeld, chefekonom på IMF.

För Sverige spår IMF en ökad tillväxt på 2,6 procent i år. Det är något lägre än regeringens prognos på 2,8 procent.