Ekonomikanalen

"All korruption försiggår i högsta ledningen"

Våren 2019 mötte Katrine Marçal den tidigare chefen för FN:s internrevision Inga-Britt Ahlenius.

I intervjun resonerar Ahlenius kring de bakomliggande orsakerna till korruption. Hon menar att det ofta brister i just ledarskapet och att allt inom en organisation inte kan regleras.

”Bortom reglerna så står man där med sitt goda eller dåliga omdöme” säger Ahlenius.

Enligt Ahlenius behöver begreppet ”korruption” vidgas till att även omfatta förtroendemissbruk. Hon anser att det i Sverige finns en jävskultur inom kommuner och organisationer.

I intervjun utvecklar hon också resonemanget kring de skandaler som avslöjats i bland annat Telia, Worldcom, Enron och Swedbank. De har alla ursprung i de högsta ledningarna, enligt Ahlenius, som ofta använder sig av uttrycket ”fisken ruttnar från huvudet”.

Personer

Katrine Kielos-Marçal

Inga-Britt Ahlenius