”Borde vara en kalldusch för regeringen”

Ann Öberg om arbetslösheten

Nästa år spår regeringen att arbetslösheten kommer att sjunka till 5,9 procent. Och enligt finansminister Magdalena Andersson kommer arbetslösheten att fortsätta sjunka.

Ann Öberg, chefekonom på Handelsbanken, menar att det ändå finns stor anledning till oro. Om man jämför med den senaste högkonjunkturen 2007 så är arbetslösheten hög nu. Dessutom är matchningsproblematiken stor och det finns inte speciellt mycket ammunition kvar vare sig när det gäller penning- eller finanspolitik inför nästa lågkonjunktur.