Investeringsstrateg: Självgående ekonomi bäddar för lång uppgång

Den återhämtning vi är inne i nu är den tredje sedan finanskrisen 2008. Det finns tecken på att den här återhämtningen inte kommer att vara lika kortvarig som de två föregående.

Petra Bergman intervjuar Mats Nyman, investeringsstrateg.